Vår metod

– din ingång till arbetsmarknaden

 

Vår erfarenhet av vår metod visar att den underlättar för människor som har svårigheter att ta klivet in i arbetslivet.

Att stå utanför arbetsmarknaden ger ofta en känsla av utanförskap, det är lätt att känna sig annorlunda eller missförstådd. Genom uppmuntran och delaktighet i arbetsträning kan vi bryta utanförskapet och ersätta den känslan med inkludering och gemenskap. En känsla som ska bli beständig, så att fler får hjälp att hitta sin plats i tillvaron.

Hos Global House är alla viktiga – alla arbetar 100% av sin förmåga.

Vi har erfarenhet av arbetsträning för människor med olika former av arbetshinder:
• Varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.
• Psykisk ohälsa. • Erfarenhet av missbruk/kriminalitet.
• Stressrelaterade sjukdomstillstånd.
• Språksvårigheter.

Vi har också erfarenhet av att ta emot unga vuxna på arbetsträning

Många branscher
Vi på global house kan erbjuda placeringar inom skrädderi, media, lokalvård, second hand för att nämna några.

Vi erbjuder även
• Studiebesök med information om arbetsplatsen.
• Matchning utifrån deltagarens intresse och kompetens.
• Arbetsträningsplan med mål och överenskommelser.
• Motivatör handleder i arbetet.
• Kontaktperson som hjälper till med samtal, planering och nätverksmöten.
• Uppföljning.
• Karriärstöd med stöd och handledning till alternativa karriärvägar.
• Starta eget information och rådgivning

Kvalitetsäkring av arbetsträning/arbesrehabilitering

Utmärkelsen för genomfört kompetensutvecklingsinsats inom ASF Akademin (Coompanion)

Vår arbetsträning erbjuder
• Företagande och verkliga arbetsuppgifter med riktiga kunder.
• Möjlighet att prova på olika yrken.
• Arbetsträning på en liten arbetsplats såväl som på en stor.
• Behovsanpassade och varierande arbetsuppgifter.
• Medarbetare med egen erfarenhet av att stå långt ifrån arbetsmarknad och samhälle fungerar som förebilder och ger hopp.
• Bredare nätverk och gemenskap.
• Språkträning.

Målet med att arbetsträna hos oss är att få alla delar av livet att fungera bra samtidigt.

En plast för alla

Vi tar emot människor för arbetsträning. Vi har lång erfarenhet av olika slags arbetshinder: fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, erfarenhet av missbruk/kriminalitet, stressrelaterade sjukdomstillstånd och språksvårigheter. Hos oss arbetar vi 100 procent av vår egen förmåga.

Så här går det till…

1 Är du intresserad av arbetsträning hos oss?

Kontakta oss direkt eller din handläggare på myndighet, för att höra om möjligheter till arbetsträning.

Studiebesök

Om du har rätt till  arbetsträning bokar vi  vi ett besök hos oss, tillsammans med dig och din handläggare. Du information om vår företag och de olika verksamheter som finns på Global House. 

Beslut & matchning

När du har bestämt dig för att arbetsträna hos oss meddelar du oss eller din handläggare. 

Avtal skrivs

När du börjar arbetsträningen hos oss skrivs ett avtal mellan dig,  oss och myndigheten som du är inskriven hos.
I avtalet tydliggörs förutsättningarna för arbetsträningen som t ex arbetsuppgifter, omfattningen, period mm.

Arbetsträningen startar

Du får en egen kontaktperson hos oss. Tillsammans gör ni en plan för arbetsträningen som följs upp regelbundet.

6. Uppföljning

Uppföljningsmöten sker regelbundet mellan dig och din kontaktperson. Den hjälper dig att se din utveckling övertid och möjligheterna att ta nästa steg. Vi har kontinuerligt avstämningar med di handläggare om din utveckling och närvaro.

7. Avslut

Din arbetsträningsperiod är är slut och du får ett intyg av oss. Tillsammans underlättar vi övergången till nästa fas.

8. Påbörja anställning hos oss

Om vi på Global House behöver anställa och din kompetens stämmer överens med våra behov, finns det möjlighet till en anställning,
Tillsammans gör vi en plan för anställning och tar fram en arbetsbeskrivning samt analys av stöd och handledning.

Kontakta oss

Ring oss

0700-23 73 23

Epost

zorana@globalhouse.se

Adress

Kronborgsgränd 23, 2 trappor

Öppettider

Måndag – Fredag: 08.00  – 17.00

GLOBAL HOUSE 
559078-7593

KISTAS NYTTIGASTE FÖRETAG

FÅ JOBBET GJORT
– SOCIALT ANSVAR PÅ KÖPET

© 2023 Global House AB

Kontakta oss

Adress:
Kronborgsgränd 23, 2tr
16446 Kista

Tel: 0700-23 73 23
Epost: info@globalhouse.se

FÖLJ OSS