Om Global House

Global House förenklar vardagen för företag och dess anställda i Stockholm.  
Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Global House är ett  företag som säljer främst servicetjänster till anställda och företag samtidigt som vi skapar arbetstillfällen till personer med olika funktionsnedsättningar.

Målsättningen med Global House sociala är att arbetsintegrera vuxna långtidsarbetslösa personer som många gånger är föräldrar i främst Järva området.
När föräldrar inte har ett arbete försämras barnens livschanser jämfört med andra barn. De får sämre förutsättningar i skolan, sämre möjligheter till en meningsfull fritid och inte minst större risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Syftet med Global House

Verksamhetens syfte är att skapa meningsfullt arbete för vuxna som av olika skäl har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Genom handledarstöd utgår vi ifrån individens arbetshinder för att sedan matcha individens styrkor och kunskaper mot marknadens behov av tjänster och produkter. På så sätt kan vi skapa anställningsmöjligheter och egen försörjning dvs från bidrag till riktiga arbeten och anställningar.

För att kunna skapa anställningsmöjligheter för personer i behov av extra stöd så krävs resurser. Genom att ständigt söka nya behov på marknaden eller nya kundsegment som vi kan möta med vår kompetens säkrar vi det kapital som krävs. Det stärker vår organisation och ger en långsiktig trygghet för våra anställda.

Vi är kollektiv anslutna hos Fremia som ger trygghet åt alla. 

Vi är anslutna till ett kollektivavtal med  Fremia och vi har försäkring med Folksam för din trygghet och har tystnadsplikt.

Kollektivavtal ger trygghet för alla

Ett kollektivavtal innehåller regler om tex. anställningsformer, anställningsvillkor, arbetstid, semester, sjuklön och uppsägningstider. Genom kollektivavtalet kan vi på Global House erbjuda trygghet till vårt företag, våra anställda och våra kunder

Trygghet för Global House
När man är kollektivansluten får man som företagare hjälp och råd av experter och slipper lägga onödiga resurser på att ta egna beslut när olika frågor angående anställning dyker upp. Detta gör att vi som företag kan lägga den tiden på det som är viktigare istället – våra kunder i Kistas industriområde.

Trygghet för våra anställda
Vi vill kunna erbjuda en trygg och stabil grund för de personer som arbetar för oss. När det finns tydliga ramar i kollektivavtalet för hur beslut ska fattas, resulterar det i en trygg och glad arbetsgrupp.

Trygghet för våra kunder i Kista
En glad och nöjd arbetsgrupp utför det bästa jobbet. Det bästa jobbet är också det vi alltid vill erbjuda våra kunder. För oss är det viktigt att våra kunder kan känna tillit till våra resurser och vår kapacitet.

Alla våra medarbetare har kontrollerats mot brottsregistret.

VÅR VÄRDEGRUND

Global House värdegrund fungerar som kompass i vardagen och ligger till grund för våra beslut.

Egenmakt i praktiken
Vår företagskultur bygger på egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och makt att bestämma över sin egen situation.

Drogfrihet
Drogfrihet, omfattar alla former av alkohol och narkotika, gäller alla personer med beroende- problematik. Alla våra arbetsaktiviteter är självklart drogfria.

 

 

Egenmakt i praktiken
Vår företagskultur bygger på egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och makt att bestämma över sin egen situation.

Drogfrihet
Drogfrihet, omfattar alla former av alkohol och narkotika, gäller alla personer med beroende- problematik. Alla våra arbetsaktiviteter är självklart drogfria.

Arbetsfokus
Arbetet ger oss positiva rutiner och ger oss en känsla av sammanhang och mening. När du kommer till oss deltar du från första dagen, utifrån dina förutsättningar, i driften av företaget.

100 procent av sin förmåga
Hos oss arbetar alla 100 procent av sin förmåga oavsett om du arbetstränar eller är medarbetare.

Vilja till förändring
Den som vill komma till oss vill utvecklas och är öppen för förändring.

Barnperspektiv
Om föräldrar får sina liv att fungera bra så påverkar det barnens liv nu och när de blir vuxna. Tillsammans har vi många barn under 18 år som växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.

Egenerfarenhet
Är vår mest värdefulla kompetens. De flesta av oss har egen erfarenhet av utanförskap. Det innebär att vi använder oss själva som verktyg i arbetet med de som arbetstränar eller bor hos oss. Vi fungerar som förebilder och ger hopp om att det går att förändra sin situation.

 

GLOBAL HOUSE 
559078-7593

KISTAS NYTTIGASTE FÖRETAG

FÅ JOBBET GJORT
– SOCIALT ANSVAR PÅ KÖPET

© 2023 Global House AB

Kontakta oss

Adress:
Kronborgsgränd 23, 2tr
16446 Kista

Tel: 0700-23 73 23
Epost: info@globalhouse.se

FÖLJ OSS