Tryggt & hållbart

Vårt bidrag till de globala målen 

Riktig integrering skapar jobb för de som står längst från arbetsmarknaden.

Allt fler blir över, behövs inte, känner sig inte delaktiga. När vi människor inte har ett arbete hamnar vi snabbt utanför samhället.
Inte bara för att en ekonomisk inkomst hjälper oss att ta kontroll över våra liv, utan framförallt för att arbete skapar sammanhang och mening.

Det finns många anledningar till att vi hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara psykisk och fysisk ohälsa, språksvårigheter, funktionsnedsättningar mm. När vi befinner oss i utanförskap riskerar vi att falla mellan stolarna. Detta gäller allt fler.

När föräldrar inte har ett arbete försämras barnens livschanser jämfört med andra barn.  De får sämre förutsättningar i skolan, sämre möjligheter till en meningsfull fritid och inte minst större risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Som arbetsintegrerande socialt företag gör vi skillnad för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Global House har som främsta mål att skapa arbete så att människor ska kunna förändra sina liv och försörja sig. Vi bygger trygga kedjor in i samhället och ger det stöd som behövs för att människor ska kunna ta makten över sina liv. Förutom att sociala företag skapar nya jobb förbättrar vi även integrationen, motverkar utanförskap, rekrytering till kriminella gäng, segregation och psykisk ohälsa.

VÅRT BIDRAG TILL DE GLOBALA MÅLEN

När du/ni gör affärer med oss tar du, ditt företag eller organisation, ett större socialt och miljömässigt ansvar. Låt oss göra Järva till en långsiktigt tryggt och socialt hållbar område – tillsammans!

INGEN FATTIGDOM

INGEN FATTIGDOM

De flesta av våra medarbetare har gått från utanförskap till egen försörjning, ökad egenmakt och inflytande.

Tillsammans har vi många barn under 18 år som växer upp med en förälder som behövs på sitt arbete och betalar sina räkningar.

90 procent av de som arbetstränar eller praktiktiserar hos oss får en anställning.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Arbetet formar vår vardag, och ger oss positiva rutiner och en känsla av sammanhang och mening.
Målet med att arbetsträna/praktisera hos oss är att få alla delar i livet att fungera bra samtidigt.

Hos oss arbetar vi 100 procent av vår förmåga. Vi anpassar arbetet så att alla kan arbeta utifrån sina förutsättningar. 

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Global House erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling och konkreta lösningar för att långsiktigt motivera personal till att bibehålla en hög nivå av professionalism i våra verksamheter.

Vi erbjuder även enskilda kompetenshöjande insatser för att stötta och utveckla medarbetare i deras arbete, för att de i sin tur ska kunna utföra ett kvalitativt arbete för våra kunder.

Genom vår samarbete med Studiefrämjandet anordnar vi studiecirklar och deltar i olika kurser som t ex ledarskapsutbildningar.

JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

Global House bygger på en demokratisk grund vilket har lett till att kvinnor i hög grad har intagit ledande positioner. 

Styrelsen för Global House består av majoriteten kvinnor.

På Global House bestäms löner enligt kollektivavtal och branschkrav.  

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

I våra verksamheter har majoriteten av deltagarna en svag etablering på arbetsmarknaden. Vi arbetar ständigt med grundläggande anställningsbarhet, där alla har rätt att växa till sin fulla potential och att uppleva egenmakt. För att kunna stötta personerna på vägen så har vi arbetsledare som bidrar till att stärka individerna i deras arbete.

Kvinnor och män tjänar lika mycket hos oss. 

Vi tar emot studenter och praktikanter som blir delaktiga i verksamheterna.

Vi utför en mätning två gånger per år där medarbetarna får tycka till kring verksamheten. Därefter utförs åtgärder. 

MINSKAD OJÄMLIKHET

MINSKAD OJÄMLIKHET

Mer än 90 procent av våra medarbetare  har erfarenhet av att stå långt från arbetsmarknaden.
Det är den mest värdefulla kompetensen. Den inger hopp och visar att det går att förändra en situation.

Vi stöttar människor i olika livssituationer med en utgångspunkt i att alla människor har ett lika värde och att alla har rätt till att inkluderas i samhället och rätten till ett arbete. 

HÅLLBAR KOMSUMTION OCH PRODUKTION

HÅLLBAR KOMSUMTION OCH PRODUKTION

Alla medarbetare utbildas i hållbarhet och vi åker även på studiebesök för att öka kunskaper i ämnet.

Vårt eget varumärke Global Remake gör nya produkter av gamla plag och textilier. Vi driver även en syatelje där vi lagar och ger nytt liv till plagg/kläder som annars hade kastats. 

Global House bedriver verksamheter med fokus på hållbar konsumtion,  fokus på både miljömässig och social hållbarhet. Våra verksamheter bidrar till att motverka utanförskap och är en plats där människor får möjlighet att komma in i samhället genom arbetsträning, sysselsättning och avlönat arbete.

 

GLOBAL HOUSE 
559078-7593

KISTAS NYTTIGASTE FÖRETAG

FÅ JOBBET GJORT
– SOCIALT ANSVAR PÅ KÖPET

© 2023 Global House AB

Kontakta oss

Adress:
Kronborgsgränd 23, 2tr
16446 Kista

Tel: 0700-23 73 23
Epost: info@globalhouse.se

FÖLJ OSS